کرسی ترویجی «لزوم استاد و جایگاه آن در مراحل تربیت عرفانی بر اساس مکتب نجف» با حضور آیت الله تحریری توسط مؤسسه امام خمینی(ره) برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، توسط مؤسسه امام خمینی(ره) و همکاری دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره کرسی «لزوم استاد و جایگاه آن در مراحل تربیت عرفانی بر اساس مکتب نجف» با سخنرانی حجت الاسلام کمال مظلومی زاده و نقد حجت الاسلام مرتضی آقاطهرانی و حجت الاسلام احمدحسین شریفی برگزار می شود.

دبیری این کرسی به عهده حجت الاسلام سیدمحمدرضا موسوی نسب است.

این نشست دوشنبه پنج بهمن ماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار می شود.