دبیرخانه کنگره عمومی احزاب عربی اعلام کرد که محاکمه های سیاسی و صوری شیخ علی سلمان با اهداف خاص و در راستای سرکوبگری رژیم بحرین است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از المنار، دبیر خانه کل کنگره عمومی احزاب عربی اعلام کرد که محاکمه های سیاسی و صوری رژیم بحرین ضد عضو دبیر خانه کل کنگره عمومی احزاب عربی و دبیر کل جمعیت اسلامی ملی الوفاق بحرین یعنی شیخ علی سلمان با هدف نگه داشتن وی در زندان یا صدور حکم شدید علیه وی تا مرز اعدام است.

در بیانیه این دبیرخانه آمده است: این محاکمه را محکوم می کنیم و آنرا مورد انزجار قرار می دهیم و این نیست جز اینکه این رژیم در راستای سرکوبی ملت و حذف طیف های سیاسی مخالف با رژیم و تلاش های عادی سازی( این رژیم) با رژیم صهیونیستی، گام بر می دارد. دادگاههای صوری، وارد کردن اتهام باطل ضد فعالان بحرینی، هدف قرار چهره های سرشناس معارضان مانند شیخ علی سلمان، اقدام ضد شیخ عیسی قاسم و سلب تابعیت از بسیاری از بحرینی ها مانع از دست برداشتن ملت بحرین از خواسته مشروعش برای دست یابی به آزادی و پایبندی به فلسطین نمی شود.

دبیر خانه کل کنگره عمومی احزاب عربی ضمن محکوم کردن این اقدامات رژیم بحرین از احزب، نیروها، هیئت ها، کنگرهای عربی و اسلامی خواست که تحرک فوری در راستای حمایت از ملت بحرین و جمعیت های سیاسی آن در مبارزه مسالمت آمیزشان برای دست یابی به آزادی و دموکراسی و رفع ظلم و استبداد خاندان حاکم بردارند.