منابع کُردی هر گونه پیشروی نیروهای ارتش ترکیه و همپیمانان آنها در عفرین و الشهباء در شمال غرب سوریه را تکذیب کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از اسپوتنیک، نیروهای سوریه دموکراتیک هر گونه پیشروی نیروهای ترکیه یا گروههای سوری همپیمان آن در عفرین و الشهباء در شمال غرب سوریه را تکذیب کردند.

دفتر رسانه ای نیروهای سوریه دموکراتیک به نقل از یک منبع رسمی اعلام کردند: نیروهای متجاوز ترکیه یا گروههای سوری همپیمان آن در مناطق عفرین و الشبهاء هیچ پیشروی نداشته اند.

شایان ذکر است که ارتش ترکیه عملیات موسوم به شاخه زیتون را در عفرین علیه کردها آغاز کرده است.