نشست «رهیافت تاریخی به اندیشه های فلسفی» با سخنرانی محمدرضا حسینی بهشتی برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، گروه روش شناسی علوم انسانی، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی نشستی با عنوان «رهیافت تاریخی به اندیشه های فلسفی» برگزار می کند.

در این نشست محمدرضا حسینی بهشتی سخنرانی می کند.

نشست «رهیافت تاریخی به اندیشه های فلسفی» شنبه هفتم  بهمن از ساعت ۱۳ الی ۱۶ در سالن اندیشه  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.