برخی مدارس مذهبی در قرقیزستان به دلیل عدم انطباق با نیازهای کمیسیون دولتی امور مذهبی تعطیل شدند.

به گزارش پرس شیعه، فعالیت شش مدرسه مذهبی در شهرهای جلال آباد، باتکن و اوش به دلیل عدم انطباق با نیازهای کمیسیون دولتی امور مذهبی تعطیل شد.

به گفته رئیس اداره امور مذهبی مناطق جنوبی ، بعضی از این موسسه ها به عنوان موسسه خیریه به ثبت رسیده بودند اما در زمینه های مذهبی نیز فعالیت می کردند.این درحالی است که  برای این کار باید مراحل ثبت آن را به عنوان مدرسه مذهبی  انجام می دادند و تعدادی دیگر از این مدارس نیز فاقد شرایط لازم و مناسب برای آموزش و فضای زمینه  نیاز بودند.

بستن مدارس با تصمیم اداره مفتیات مسلمانان قرقیزستان و همچنین، قاضیات (مفتیات استانی ) صورت می گیرد .

در قرقیزستان ۱۰۲ مدرسه مذهبی وجود دارد که ۴۸ تا از آنها در مناطق جنوبی کشور یعنی اوش و جلال آباد و باتکن قرار دارند.