هزاران نفر از مردم صنعا با برپایی تظاهرات، ادامه حملات عربستان و محاصره ظالمانه یمن را محکوم کردند.

به گزارش پرس شیعه؛ شرکت کنندگان در این تظاهرات، با سر دادن شعارهایی هجوم عربستان سعودی به یمن و سکوت جامعه جهانی نسبت به این جنایات را محکوم کردند.

یمنی ها در شعارهای خود بر ادامه انقلاب تأکید کردند.

تظاهرکنندگان پلاکاردهایی داشتند که در آن سکوت جهان درقبال جنایات و سیاست های آمریکا در منطقه علیه مردم یمن محکوم شده بود.