وزیر مشاور در امور خارجه امارات به عملیات نظامی ترکیه در عفرین در شمال سوریه واکنش نشان داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از اسپوتنیک، انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات به عملیات نظامی ترکیه در عفرین سوریه واکنش نشان داد.

وی اعلام کرد: عملیات نظامی ترکیه در عفرین نیاز به بازنگری و ترمیم مفهوم امنیت عربی بر اساس واقعی را بیش از قبل نمایان کرد. تحولات عفرین مجدد ضرورت اقدام برای بازنگری و ترمیم مفهوم امنیت عربی بر اساس واقعی و معاصر را مورد تاکید قرار داد. بدون آن عرب به حاشیه رانده می شوند و وطن های آنها مشاع خواهد بود.

شایان ذکر است ترکیه از روز گذشته عملیاتی موسوم به شاخه زیتون در عفرین شروع کرده است.