تحلیلگر اردنی معتقد است اهدف از پروژه خط راه آهن مشترک میان اسرائیل و عربستان اقتصادی نیست بلکه با هدف اعلام عربستان به عنوان هم پیمان نظامی اسرائیل علیه ایران و محور مقاومت انجام می شود.

به گزارش پرس شیعه به نقل از مهر، گروه بین المللفاطمه صالحی: روابط میان رژیم صهیونیستی و عربستان وارد مرحله جدیدی شده و نشانه های این مرحله که در برگیرنده تقویت همکاری های دو جانبه به عنوان دو هم پیمان نظامی است با اعلام یک پروژه خط راه آهن مشترک تحت پوشش اهداف اقتصادی ظهور و بروز پیدا کرده است.

طالب الحسنی نویسنده و تحلیل گر یمنی در گفتگو با مهر، در این خصوص عنوان داشت: ساخت خط راه آهن میان عربستان و رژیم صهیونیستی با توجه به روابط این دو از زمان اشغال فلسطین در سال ۱۹۴۸ تا کنون خبر شوکه کننده ای نیست.

وی یادآور شد: هرکسی که تاریخ را بررسی کند متوجه می شود که هیچ زمانی وجود ندارد که در آن عربستان به مثابه یک مانع در برابر رژیم صهیونیستی قد علم کرده باشد. با توجه به وجود به شهر مقدس در عربستان یعنی مکه و مدینه این روابط باید به صورت تدریجی شروع میشد به طوریکه در ابتدا با عقب نشینی عربستان از منازعات اعراب و اسرائیل آغاز شد. زمانیکه مقاومت عربی به مدت ۳ دهه آغاز شد عربستان نقش حامی اسرائیل را از طریق خصومت با مصر و سوریه ایفا می کرد.

وی در ادامه افزود: دشمن صهیونیستی از به وجود آمدن شکاف در محور مقاومت سوء استفاده کرد بخشی از این محور توافق دروغین صلح با رژیم صهیونیستی از طریق توافق نامه کمپ دیوید را پذیرفتند و بخش دیگر در نظام و کشور سوریه تجلی یافت و در اینجا عربستان نقش حامی روند صلح دروغین را ایفا کرد.

الحسنی در ادامه تأکید کرد: در اینجا مرحله دوم روابط میان عربستان و رژیم صهیونیستی آغاز می شود. در این مرحله محور مقاومت اسلامی عربی به رهبری ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ تشکیل می شود. در آن زمان اسرائیل، عربستان را بعد از مصر به سمت عادی سازی روابط سوق داد؛ درست است که اسرائیل در عربستان به دلیل حساسیتهای مذهبی که با آن رو به رو است سفارت ندارد اما این کشور از تمام رژیم هایی که این سفارتخانه ها را افتتاح کرده و روابط خود را با اسرائیل عادی کرده حمایت کرد. عربستان هم چنین دست به عادی سازی روابط اقتصادی با اسرائیل به صورت محرمانه زد و متعهد شد که با گروه های مقاومت اسلامی و محور مقاومت مبارزه کند.

این تحلیل گر یمنی تاکید کرد: اسرائیل طی این مرحله تنها به عادی سازی روابط بسنده نکرد بلکه به دنبال مشارکت سیاسی علیه محور مقاومت بود و این سومین مرحله از روابط دو طرف است که ما شاهد آن هستیم.

وی یادآور شد: رژیم صهیونیستی مدت زمان زیادی را در نشان دادن عربستان به عنوان هم پیمان گذرانده است اما عربستان تمایل داشت این مساله بدور از رسانه ها و اعلام عمومی صورت پذیرد. اما نشستهای محرمانه مقامات دو طرف افشا شد و افکار عمومی عربی و اسلامی هم زمان با اقدام عربستان در اعلام دشمنی اش با محور مقاومت یعنی ایران و نظام سوریه تا حزب الله و حماس و گروه های مقاومت فلسطین با شوک بزرگی رو به رو شد.

وی در ادامه افزود: مرحله چهارم روابط میان رژیم صهیونیستی و عربستان در واقع مرحله شراکت نظامی است که عملا از سال ۲۰۱۲ و زمانیکه عربستان کاملا در برابر محور مقاومت از طریق تلاش برای براندازی نظام سوریه و رویارویی با حزب الله و ایران دست در دست آمریکا و غرب ایستاد آغاز شد.

این تحلیلگر در ادامه تأکید کرد: اسرائیل در رأس کسانی قرار دارد که از اوضاع سوریه، لبنان، عراق، یمن و از بین رفتن ارتشهای عربی سود می برد. مقاومت در برابر این جنگ با مشارکت تمام عیار عربستان بسیاری از معادلات را تغییر داد چرا که برخی افراد بر روی از بین رفتن حزب الله و پیروزی در یمن حساب باز کرده بودند.

وی افزود: رژیم صهیونیستی کاملا متوجه است که شرایط برای منتقل کردن عربستان به مرحله جدید تحت عنوان معامله بزرگ در خصوص حل و فصل مساله فلطین و آماده سازی برای یک جنگ بزرگ مهیااست.

وی تصریح کرد: مصر و عربستان اجزای اصلی این معامله هستند و این پنجمین مرحله از روابط میان دو طرف محسوب میشود؛ مرحله همپیمانی نظامی و سیاسی و اینکه اسرائیل خطری برای دیگر کشورها به شمار نمی آید و از همین جا ایده خط راه آهن شکل می گیرد.

الحسنی در پایان گفت: این پروژه، اقتصادی نیست و از لحاظ اقتصادی بر ایران و مصر تاثیر گذار نیست. رژیم صهیونیستی و عربستان در حال حاضر در بحران مالی به سر می برند. بنابراین این پروژه نمی تواند جنبه اقتصادی داشته باشد بلکه با هدف اعلام عربستان به عنوان هم پیمان نظامی اسرائیل علیه ایران و محور مقاومت انجام می شود.