رسانه های افغانستان از ربوده شدن یک کارمند زن سازمان ملل متحد در شهر کابل خبر دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از افق، یک کارمند زن سازمان ملل در کابل به همراه فرزند خردسال خود صبح امروز، از منطقه «خیرخانه» شهر کابل، ربوده شده است.

به گفته شاهدان عینی، زمانی که وی فرزند خود را به مدرسه می برده، ربوده شده است.

افزون بر این گفته می شود که آدم ربایان راننده این کارمند سازمان ملل متحد را به ضرب گلوله به قتل رسانده اند.

پلیس کابل هنوز در مورد این رویداد چیزی اعلام نکرده است.

لازم به ذکر است که اخیراً قتل و آدم ربایی در شهر کابل افزایش یافته و نگرانی‌های زیادی را به دنبال داشته است.