یک نوزاد سه ماهه در شهرک تحت محاصره فوعه در حومه شمالی ادلب به ضرب گلوله تروریست ها مجروح شد.

به گزارش پرس شیعه؛ این نوزاد شیرخوار که فاطمه شاقول نام دارد، هنگامیکه مادرش او را به باغ زیتون نزدیک خانه های روستای “بنش المجاوره” برده بود، با گلولۀ یکی از تک تیراندازهای گروههای تروریستی مجروح شد.
این نوزاد تنها فرزند خانواده ای است که سال گذشته پسر چهارساله خود را با شلیک گلولۀ یک تروریست از دست داده است.

دو شهر فوعه و کفریا در حومه شمالی ادلب بیش از سه سال است که تحت در محاصره هستند، و تقریبا هر روز آماج خمپاره و موشک قرار می گیرند. در اثر این حملات دهها نفر که بیشترشان زن و کودک هستند به شهادت رسیده اند.