گروه علمی فلسفه علوم انسانی در مجمع عالی حکمت اسلامی نشست دوم «ابن مسکویه و علوم انسانی» را برگزار می کند.

به گزارش پرس شیعه، گروه علمی فلسفه علوم انسانی در مجمع عالی حکمت اسلامی نشست دوم «ابن مسکویه و علوم انسانی» را برگزار می کند.

در این نشست حجت الاسلام محسن مهاجرنیا ارائه دهنده است.

این نشست دوشنبه دوم بهمن ماه ساعت ۱۹:۳۰ در مجمع عالی حکمت اسلامی واقع در قم، خیابان ۱۹ دی، کوچه ۱۰، فرعی اول سمت چپ برگزار می شود.