قم – دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به برخی شبهات مطرح شده درباره ساخت قرآن کشتی مطلا پاسخ داد و گفت: امروز به هنر دینی و مذهبی تهاجم می‌شود.

به گزارش پرس شیعه، آیت الله محسن اراکی در درس اخلاق خود با بیان اینکه امروز مورد تهاجم گسترده فرهنگی هستیم، گفت: امروز هر کار و اقدامی که باعث ترویج دین خدا در جامعه شود قطعا مورد تهاجم دشمنان قرار خواهد گرفت.

وی ساخت قرآن کشتی مطلا که اخیرا توسط یکی از هنرمندان انجام شده را مصداق بارز انفاق در راه خدا دانست و گفت: امروز به هنر دینی و هنر مذهبی تهاجم می‌شود.