اتحادیه اروپا هفت تن از مقامات بلند پایه ونزوئلا را به دلیل نقض حقوق بشر و عدم رعایت اصول دموکراتیک، تحریم کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از ریانووستی، اتحادیه اروپا هفت مقام عالی رتبه ونزوئلا، از جمله وزیر امور خارجه، رئیس آژانس اطلاعات ملی، رئیس کمیته مرکزی انتخابات و رئیس دیوان عالی، این کشور را تحریم کرد.

اتحادیه اروپا در بیانیه ای درخصوص تحریم ها گفت: به دلیل ادامه وخامت اوضاع در ونزوئلا، شورای اروپا تصمیم گرفت تا هفت نفر از مقامات رسمی ونزوئلا را در فهرست تحریم قرار دهد. این تصمیم بلافاصله به اجرا در خواهد آمد.

این افراد همچنین  اصول دموکراتیک و حاکمیت قانون را رعایت نکرده اند و حقوق بشر را نیز نقض کرده اند.

این بیانیه اشاره می کند که اقدامات محدود کننده علیه این افراد شامل انبوه دارایی ها و ممنوعیت ورود به این کشور است.