یک رسانه عرب زبان به نقل از برخی منابع از انتقال ولید بن طلال از زندان الحائر به مکانی دیگر خبر داد.

به گزارش پرس شیعه ، روزنامه رای الیوم به نقل از برخی منابع از انتقال مجدد ولید بن طلال به هتل ریتز کارلتون خبر دادند و اعلام کردند پس از اینکه وی روز شنبه به زندان الحائر منتقل شده بود روز یکشنبه مجددا به هتل ریتزکارلتون برگردانیده شده است.

علت بازگردانیدن وی به هتل ریتزکارلتون  شاید  گشایش در مذاکرات مربوط به آزادی وی باشد زیرا مذاکرات قبلی برای آزادی وی در مقابل پرداخت رقم قابل توجهی پول با شکست روبرو شده بود.

منابع مذکور اشاره ای به اینکه پیشرفتی در مذاکرات به عمل آمده است یا خیر نکردند.

انور عشقی کارشناس راهبردی نزدیک به مقامات سعودی قبلا اعلام کرده بود: مذاکرات هنوز با ولید بن طلال در جریان است.