رئیس جمهوری فیلیپین طی سخنانی با انتقاد تلویحی از شایعات منتشر شده علیه وی گفت اگر دیکتاتور شدم جان مرا بگیرید.

به گزارش پرس شیعه به نقل از راشا تودی، «رودریگو دوترته» رئیس جمهوری فیلیپین از نیروهای نظامی این کشور خواست تا در صورت افتادن وی به چنگ دیکتاتوری یا تمایل برای باقی ماندن در راس قدرت بیش از زمان تعیین شده در قانون اساسی جان وی را بگیرند.

دوترته طی سخنانی در این خصوص گفت: اگر مدت زمان قانونی ریاست جمهوری من به اتمام رسید و خواستم تبدیل به یک دیکتاتور شوم مرا بکشید، شوخی نمی کنم.

وی که این سخنان را در جلسه امروز خود با نظامیان فیلیپین مطرح می کرد، در ادامه تاکید کرد: اگر من مدت دوره ریاست جمهوری ام را حتی برای یک روز هم تمدید کردم، همینجا از نیروهای نظامی فیلیپین و پلیس ملی خواهش می کنم اجازه ندهید من یا هر کس دیگری قانون اساسی را نقض کند.

دوترته همچنین خطاب به نیروهای نظامی فیلیپین گفت: این وظیفه شماست که از قانون اساسی و مردم دفاع کنید.

لازم به ذکر است دوترته این سخنان را در واکنش به شایعات منتشر شده در فضای رسانه ای فیلیپین مطرح می کرد که گفته شده بود وی قصد دارد مدت ریاست جمهوری خود را تمدید کرده و تا سال ۲۰۲۲ در راس قدرت باقی بماند.