پلیس ایالت شهر هنری کانتی واقع در ایالت جورجیا آمریکا از تخلیه هتلی در این شهر به دلیل ورود فردی مسلح به داخل ساختمان هتل و اقدام به تهدید مسلحانه خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از راشا تودی، در پی ورود یک مرد مسلح به هتلی در شهر «هنری کانتی» واقع در ایالت جورجیا آمریکا، پلیس این شهر اقدام به تخلیه کامل هتل و بازداشت متهم کرده است.

به گفته پلیس هنری کانتی در پی تماس تلفنی یکی از کارمندان هتل با مرکز پلیس این شهر و درخواست کمک از پلیس به دلیل ورود یک مرد مسلح به محوطه هتل، ماموران به محل اعزام شده و پس از تخلیه هتل، اقدام به بازداشت فرد مسلح کرده اند.

به گفته پلیس این تمام ماجرا نیست و با توجه به سرنخ های به دست آمده، احتمالا جرم های مشابهی در بخش های دیگر این شهر در حال وقوع هستند که پلیس منتظر دریافت گزارش های احتمالی در این خصوص است.