پادشاه مغرب پنج وزیر جدید برای کابینه که ریاست آن را سعدالدین العثمانی برعهده دارد تعیین کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه النشره، پادشاه مغرب اقدام به اصلاح کابینه کرد.

بر اساس این گزارش، «محمد ششم» پادشاه مغرب پنج وزیر جدید برای کابینه که ریاست آن را «سعدالدین العثمانی» برعهده دارد تعیین کرد.

وزیران جدید در مقابل پادشاه مغرب سوگند یاد کرده و سپس با حضور نخست وزیر نشستی را برگزار کردند.