مدرسه زمستانی هندسه محاسباتی (winter School) برای دهمین دوره در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مدرسه زمستانی هندسه محاسباتی توسط آزمایشگاه آلگوریتم و هندسه محاسباتی دانشگاه صنعتی امیرکبیراسفندماه برگزار می شود.

مدرسه زمستانی هندسه محاسباتی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر دارای قدمتی  ده ساله است که در این دوره اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های مختلف شرکت می کنند و علاوه برحضور در کارگاههای آموزشی در بحث های تحقیقاتی نیز مشارکت دارند.

این مدرسه زمستانی با هدف « آشنایی محققان، اساتید و دانشجویان علوم کامپیوتر با مرزهای دانش در زمینه هندسه محاسباتی و آلگوریتم»، « ایجاد گروه های پژوهشی و تحقیقاتی متناسب با زمینه های دوره»، « آشنایی مشاهیر علوم کامپیوتر جهان با شرایط مناسب علمی – آموزشی کشور»، « ایجاد ارتباط بین محققین داخلی و مشاهیر علمی خارجی»، « ایجاد ارتباط داخلی علمی – پژوهشی و تحقیقاتی» برپا خواهد شد.

دهمین مدرسه زمستانی هندسه محاسباتی از ۵ اسفندماه ۱۳۹۶ به مدت ۱۰ روز در دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد شد. همچنین دستاوردهای جدید این حوزه  در قالب مقالات علمی ارائه می شوند.

در این مدرسه زمستانی ۳ دانشمند برجسته از آلمان، فرانسه و امریکا حضور خواهند داشت.

مدرسه زمستانی یک فعالیت آموزشی- تحقیقاتی بین المللی پیشرفته و تخصصی شناخته شده است که در قالب یک Workshop  انجام می‌شود. در این دوره آموزشی معمولاً تعدادی از محققان و پژوهشگران مطرح جهانی آخرین مطالعات و جدیدترین دستاوردهای علمی خود را به زبان انگلیسی در جمع محققان و پژوهشگران مورد بررسی قرار می دهند.