جلسه معرفی و بررسی کتاب «ایرانی از نگاه دیگری» (چهارشنبه ۴ بهمن ماه) در سرای اهل قلم برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه،  نشست معرفی و بررسی کتاب «ایرانی از نگاه دیگری؛ منطق فهم فرهنگ ایران در سفرنامه ها» فردا (چهارشنبه ۴ بهمن ماه) با حضور  جبار رحمانی،  حسین میرزایی و شهرام یوسفی فر در سرای اهل قلم برگزار می شود.

کتاب «ایرانی از نگاه دیگری؛ منطق فهم فرهنگ ایران در سفرنامه ها»حاصل نوشتارهایی است که از سال ۱۳۸۳ به‌واسطۀ شروع پژوهشی در زمینۀ سفرنامه‌ها شکل گرفت. بازبینی و بازآرایی این نوشتارها، در نهایت در قالب این کتاب ارائه شده است و نویسندگان کتاب سعی کرده اند نگاه جدیدی به سفرنامه‌ها و مدل فهم و تحلیل آنها داشته باشند؛ نگاهی که فارغ از اتهام غرض‌ورزی یا تعصب باشد. برای این کار از سنت «هرمنوتیک گادامری» استفاده کرده‌اند.

علاقه‌مندان برای حضور در  نشست معرفی و بررسی کتاب «ایرانی از نگاه دیگری»  می‌توانند(چهارشنبه ۴ بهمن ماه) از ساعت ۱۶ تا ۱۸ به سرای اهل قلم واقع در خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر شماره دو مراجعه کنند.