چهارمین نشست «خِرد و توسعه» ۸بهمن ماه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  برگزار می‌شود.

به گزارش پرس شیعه، چهارمین نشست «خِرد و توسعه» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  برگزار می‌شود.

خسرو باقری در این نشست، به نقش تفکر انتقادی در توسعه می‌پردازد و مقصود فراستخواه با عنوان «خِرد و توسعه؛ راه‌حل یا مسئله» سخنرانی می‌کند.

این نشست ۸بهمن ماه ساعت ۱۵ تا ۱۸ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واقع در بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آئینه وند(۶۴ غربی) برگزار خواهد شد.