نظامیان رژیم آل خلیفه در ادامه سیاست های سرکوبگرانه خود علیه مردم بحرین شمار زیادی را بازداشت کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از اخبار البحرین، نظامیان رژیم بحرین از نیمه شب گذشته تا کنون در موج گسترده ای از هجوم به منازل شهروندان اقدام به بازداشت حداقل ۲۵ نفر از مردم عادی و یک روحانی بحرینی نمودند.

نظامیان آل خلیفه با هجوم وحشیانه به ۱۱ منطقه‌ی مسکونی شامل؛ الدراز، عالی، ستره، النویدرات، توبلی، سماهیج، عراد، باربار، البلاد القدیم، مقابه و الدیه، ۲۵ نفر از مردم عادی و “سید عدنان سید هاشم” از روحانیون سرشناس منطقه الدراز را بازداشت کرده و به مکانی که تاکنون اعلام نشده است، منتقل نمودند.

گفتنی است دو نفر از جوانان بازداشت شده از منطقه الدراز نیز با هم برادرند که از مدافعین آیت الله عیسی قاسم بوده و روز گذشته پس از تحمل ۸ ماه حبس به طور موقت با پرداخت ودیعه از زندان آزاده شده بودند.