امیر کویت در دیدار با رئیس جمهور لبنان اعلام کرد: ما از هیچ کمکی به لبنان خواه به شکل مستقیم یا از طریق کنفرانس های بین المللی دریغ نخواهیم کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، میشل عون رئیس جمهور لبنان با شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح امیر کویت دیدار و گفتگو کرد.

امیر کویت اعلام کرد: به صندوق توسعه اقتصادی کویت دستورات لازم برای کمک های اقتصادی به لبنان و برآورده کردن نیازهایش داده شده است. حضور کویت در شورای امنیت می تواند به تحقق عدالت در موضوعات عربی کمک کند. ما از هیچ کمکی به لبنان خواه به شکل مستقیم یا از طریق کنفرانس های بین المللی دریغ نخواهیم کرد.

میشل عون از ایستادگی کویت در کنار لبنان در همه شرایط تشکر کرد و از کویت برای شرکت در سه نشست حمایت از لبنان شامل؛ نشست رم، نشست پاریس و نشست بروکسل دعوت به عمل آورد.

وی به تبعات حضور آوارگان سوری در لبنان و تبعات حضور آنها بر اقتصاد لبنان و زندگی اجتماعی و شرایط امنیتی آن اشاره کرد.

عون تاکید کرد: ثباتی که لبنان از آن برخوردار است عاملی برای تشویق سرمایه گذاران و شرکت در روند نهضت اقتصادی بر اساس طرح جاری است.

امیر کویت و رئیس جمهور لبنان بر تقویت همکاری میان دو کشور در همه زمینه ها و ضرورت فعال شدن اقدام عربی مشترک و اینکه نشست سران عرب آتی فرصتی برای وحدت مواضع عربی و احیای همبستگی باشد تاکید و تصمیم آمریکا در قرار دادن قدس به عنوان پایتخت رژیم جعلی صهیونیستی را محکوم کردند.