کمیته بین المللی صلیب سرخ اعلام کرد که جمهوری آفریقای مرکزی یکی از فقیرترین و بی ثبات­ ترین کشورهای جهان است.

به گزارش پرس شیعه، کمیته بین المللی صلیب سرخ اعلام کرد که جمهوری آفریقای مرکزی یکی از فقیرترین و بی ثبات­ ترین کشورهای جهان است. بحران سال ۹۲ در این کشور بدل به یک مخاصمه میان جوامع محلی گردید و نهایتاً به فروپاشی زیرساخت های ضعیف اقتصادی و اجتماعی جمهوری آفریقای مرکزی ختم شد. اکنون در این کشور، خدمات اساسی اجتماعی دیگر وجود خارجی ندارد.

هم اکنون تقریبا یک پنجم جمعیت ۵ میلیون نفری جمهوری آفریقای مرکزی در داخل یا خارج این کشور آواره شده ­اند. پیش بینی می شود که درگیری های سنگین میان گروه­ های مسلح ادامه یابد و این شرایط نیازهای بشردوستانه غیرنظامیان را شدیداً افزایش دهد.

کمیته بین ­المللی صلیب سرخ شدیداً نگران بدتر شدن وضعیت امنیتی و بشردوستانه در این کشور آفریقایی است.

عکس های زیر گزارشی از دو ارودگاه آوارگان در این کشور است. تقریبا حدود هزار و ۸۵۰ نفر در اردوگاه مابلا در جمهوری آفریقای مرکزی ساکن هستند.

علاوه برتأمین جیره غذایی، بررسی وضعیت تغذیه کودکان و ارایه مکمل­ های غذایی جزو خدمات این سازمان بشردوستانه است. اگر کودکان در شرایط وخیم باشند، این سازمان اقدام به بستری کردن آنها می­کند.

در اردوگاه مابلا نیازهای اولیه زندگی در اختیار مردم قرار می­گیرد. دسترسی به ملزومات اولیه زندگی شامل غذا، آب، سرپناه و خدمات پزشکی برای ساکنان اردوگاه ­های آوارگان حیاتی است.

آوارگان، کودکان خود را برای درمان مالاریا به بیمارستان کاگاباندورو می­ آورند. بیشتر این بچه­ ها دچار سوء تغذیه هم هستند. حدود ۳ هزار و ۷۰۰ نفر در ارودگاه آوارگان لازار ساکن هستند. کمک های بشردوستانه می­تواند زمینه توسعه زیرساخت های مورد نیاز و کشاورزی را فراهم کند.

نصب پمپ های آب در اردوگاه لازار، امکان دسترسی به آب سالم را برای آوارگان فراهم می ­کند.