رئیس کمیته بین الملل دومای روسیه اعلام کرد که ایجاد کارگروه های جدید و اضافه کردن بندهای جدید به برجام، باعث تضغیف این توافق است.

به گزارش پرس شیعه به ئقل از تاس، «لئونید اسلوتسکی» رئیس کمیته بین الملل دومای روسیه اظهار داشت که کارگروه ایجاد شده توسط آمریکا با سه گانه اروپایی، انگلیس، آلمان و فرانسه برای اضافه کردن بندهای جدید به برجام، اقدامی است که این توافق را تضعیف می کند.

اسلوتسکی گفت: ایجاد این گروه تردید آمیز است و کمکی به حل مسئله هسته ای ایران نمی کند.

وی افزود: علاوه بر این، امضای توافقنامه های اضافی یا ایجاد سایر مکانیزم ها می تواند تاثیر منفی بر اجرای توافقنامه های موجود در برجام داشته باشد. مسئله ای که واشنگتن به شدت به تبلیغ آن می پردازد، سیاست گذاری با هدف بازنگری در توافق هسته ای با اروپایی ها است و این مسئله یک سیگنال بسیار منفی است. من تکرار خواهم کرد که این امر می تواند اجرای برجام را تضعیف کند و امنیت و اوضاع خلع سلاح هسته ای را بدتر کند.

پیش از این رسانه ها اعلام کردند که واشنگتن اصرار دارد تا پیش نویس بندهای  اضافی یا مکانیسم های جدید به برجام اضافه کند.