وزیر دادگستری یونان از تصمیم کشورش برای عدم استرداد نظامیان کودتاچی گریخته از ترکیه به آتن خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، وزیر دادگستری یونان از تصمیم کشورش برای عدم استرداد هشت نظامی متواری از ترکیه که در جریان کودتای نظامی سال ۲۰۱۶ در این کشور به یونان گریخته بودند خبر داد.

بر اساس این گزارش، «استاوروس کانتونیس» همچنین اعلام کرد که در خصوص این موضوع با «بلال اوجار» معاون وزیر دادگستری ترکیه گفتگو کرده است.

لازم به ذکر است موضوع نظامیان متواری از ترکیه به یونان و عدم پذیرش آتن برای استرداد آنها به ترکیه برای محاکمه، منجر به ایجاد تنش در روابط آنکارا و آتن از یک سو و ترکیه و ناتو از سوی دیگر شده است.

لازم به ذکر است این هشت نظامی پس از شکست کودتای نافرجام ترکیه در سال ۲۰۱۶، با استفاده از یک فروند جت جنگنده به قبرس جنوبی (اروپایی) گریخته و به یونان پناهنده شدند.

علاوه بر وزیر دادگستری یونان، دادگاه عالی این کشور نیز درخواست ترکیه برای استرداد نظامیان گریخته به یونان را رد کرده است.