«امین حطیط» تحلیلگر مسائل سیاسی ـ نظامی لبنان با بیان اینکه ترکیه در عملیات عفرین به دنبال جبران شکستهای خود است، گفت: آمریکا برای کاهش نفوذ ایران در سوریه تلاش می کند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: ستاد مشترک ارتش ترکیه شنبه شب به دنبال اعلام آغاز عملیات زمینی در عفرین توسط رئیس جمهور این کشور، در بیانیه ای اعلام کرد: عملیات عفرین تحت عنوان «شاخه زیتون» آغاز شده است. در بیانیه صادره توسط ستاد مشترک ارتش ترکیه  در این خصوص آمده است: «نیروهای مسلح ترکیه، برای برقراری ثبات و امنیت در مناطق مرزی و کل منطقه و همچنین رهایی مردم دوست و برادر کشورهای همسایه از ظلم عناصر تروریستی گروهک‌های‌ پ‌ک‌ک، ک‌ج‌ک، پ‌ی‌د و داعش عملیاتی را تحت عنوان شاخه زیتون آغاز کرده است». از زمان آغاز عملیات نظامی ترکیه در عفرین، تاکنون دهها غیرنظامی کشته و زخمی شده اند.

درهمین ارتباط مهر، گفتگویی را با «امین حطیط» کارشناس مسائل نظامی لبنان انجام داده است که مشروح آن از نظر می گذرد؛

*ترکیه اخیرا عملیات نظامی را تحت عنوان «شاخه زیتون» در شمال سوریه و به طور خاص در شهر عفرین کلید زده است. ارزیابی شما از اهدافی که دولتمردان ترکیه از ورای این عملیات به دنبال تحقق آن هستند، چیست؟

اکنون ترکیه به دنبال جبران شکست خود در سوریه است و از قضاء با همین هدف نیز عملیات شاخه زیتون در شمال این کشور را آغاز کرده استواقعیت این است که ترکیه طی سالهای گذشته حتی با ارائه خدمات گسترده به تروریست های تکفیری، به اهداف خود در سوریه برسد. نیروهای مقاومت سوری موفق شدند طی این سالها مقاومت پیروزمندانه ای را در مقابل تروریست های تحت الحمایه ترکیه داشته باشند. اکنون ترکیه به دنبال جبران شکست خود در سوریه است و از قضا با همین هدف نیز عملیات شاخه زیتون در شمال این کشور را آغاز کرده است.

*همانگونه که می دانید، دولتمردان آنکارا مدعی هستند که با هدف تحقق صلح و ثبات در شمال سوریه دست به اجرای عملیات شاخه زیتون زده اند. آیا ادعای آنکارا مبنی بر تلاش برای تحقق صلح و مبارزه با تروریسم در این عملیات را درست می دانید؟

تلاش برای تحقق صلح و مبارزه با تروریسم در جبهه شمالی سوریه شعارهای عوام فریبانه ای هستند که ترکیه آنها را سر می دهد. حملات ترکیه به شما سوریه خود سرمنشأ تقویت تروریسم تلاش برای تحقق صلح و مبارزه با تروریسم در جبهه شمالی سوریه شعارهای عوام فریبانه ای هستند که ترکیه آنها را سر می دهد است پس چگونه آنکارا می تواند ادعای مبارزه با تروریسم در جبهه شمالی را داشته باشد.

*خبرهایی وجود دارد مبنی بر اینکه ایالات متحده آمریکا تلاش ها برای تشکیل نیروهای امنیت مرزی را در شمال سوریه کلید زده است. اهداف آمریکایی ها از تشکیل این نیروها آن هم در شرایطی که وضعیت در شمال سوریه بسیار ملتهب است، چیست؟ 

در حال حاضر ایالات متحده آمریکا به دو هدف اصلی و اساسی در سوریه می اندیشد. هدف اول آمریکایی ها در سوریه بقای نظامی آنهاست. در واقع، آمریکایی ها به دنبال راهی هستند که از طریق آن بتوانند تداوم حضور نظامی خود در سوریه را توجیه کنند. تشکیل نیروهای امنیت مرزی در شمال سوریه نیز در همین چارچوب قابل تعریف است. آمریکایی ها نمی خواهند فرصت بقای خود در سوریه را از دست بدهند.

آمریکا فضای کنونی در شمال سوریه را بهترین زمان برای کاهش نفوذ ایران در این کشور می داند و قصد ندارد از آن به راحتی بگذرداما هدف اصلی دوم ایالات متحده آمریکا در سوریه کاهش نفوذ جمهوری اسلامی ایران در این کشور است. ایالات متحده آمریکا فضای کنونی در شمال سوریه را بهترین زمان برای کاهش نفوذ ایران در این کشور می داند و قصد ندارد از آن به راحتی بگذرد. این دو هدفی هستند که آمریکایی ها به خاطر آنها به دنبال تشکیل نیروهای امنیت مرزی هستند.

*قرار است دور جدیدی از مذاکرات صلح سوریه این بار در شهر «سوچی» روسیه در تاریخ ۲۹ ژانویه برگزار شود. شما آینده این مذاکرات صلح را در سایه تشدید تحرکات خصمانه ترکیه و آمریکا در شمال سوریه، چگونه ارزیابی می کنید؟

این نکته را در نظر داشته باشید که ارتش سوریه به همراه متحدان خود یعنی جمهوری اسلامی ایران و روسیه تاکنون در عرصه نبردهای میدانی موفقیت ها و دستاوردهای قابل توجهی را محققهرگونه موفقیت مذاکرات صلح سوری در آینده به توفیقات میدانی بستگی دارد   ساخته است. هرگونه موفقیت مذاکرات صلح سوری در آینده به توفیقات میدانی بستگی دارد که این توفیقات نیز، امروز توسط نیروهای سوری و همپیمانان آنها محقق شده اند.

درست است که تحرکات خصمانه آمریکایی ها و ترکیه ای ها در شمال سوریه ادامه دارد؛ اما باتوجه به آنچه که گفته شد، این تحولات میدانی هستند که نتیجه مذاکرات سیاسی را تعیین می کنند و طرف پیروز را مشخص می کنند.