نشست شورای امنیت درباره سوریه که روسیه خواستار آن شده بود سه شنبه شب برگزار گردید.

به گزارش پرس شیعه، نشست شورای امنیت درباره سوریه که روسیه خواستار آن شده بود سه شنبه شب برگزار گردید.

بر اساس این گزارش، نماینده روسیه در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت: ما خواستار تحقیق شفاف جهت مشخص شدن طرف هایی هستیم که از سلاح شیمیایی در سوریه استفاده کرده اند.

نماینده فرانسه در سازمان ملل متحد نیز از پیشنهاد این کشور برای عدم مصونیت بکارگیرندگان تسلیحات شیمیایی خبر داد.

وی گفت: مجرمانی که از تسلیحات شیمیایی به طریقی وحشیانه استفاده می کنند باید بدانند که هیچ گونه مصونیتی نخواهند داشت.

نماینده فرانسه در سازمان ملل متحد افزود: بدون پایان دادن به مصونیت کسانی که در سوریه حملات شیمیایی انجام می دهند، هیچ گونه صلح پایدار در این کشور برقرار نخواهد شد.

«نیکی هیلی» نماینده آمریکا در سازمان ملل در نشست شورای امنیت دولت سوریه را به استفاده از سلاح‌های شیمیایی متهم کرده و مدعی شد: روسیه با استفاده از وتو، در مسیر تحقیق درباره بکارگیری سلاح شیمیایی در سوریه مانع ایجاد کرد. سلاح شیمیایی در سوریه در منطقه ای به کار گرفته شد که نظام سوریه برای تسلط بر آن منطقه تلاش می کرد.

نماینده انگلیس نیز در این نشست گفت: ما عمیقا نگران گزارشات بکارگیری تسلیحات شیمیایی در سوریه هستیم.

نماینده چین در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی درباره بکارگیری تسلیحات شیمیایی در سوریه، گفت: موضع چین درباره تسلیحات شیمیایی روشن بوده است. چین مخالف بکارگیری تسلیحات شیمیایی به وسیله هر کشور یا نهاد یا گروهی است.

وی افزود: ما امیدواریم که اعضای شورا بتوانند به روشی سازنده در ایجاد ساز و کار مربوط به تحقیق درباره تسلیحات کشتار جمعی نقش آفرینی کنند.

نماینده روسیه از مواضع نیکی هیلی در جلسه شورای امنیت انتقاد کرد.

نماینده روسیه در جلسه شورای امنیت با درخواست مجدد تریبون، گفت: امروز بار دیگر شاهد بودیم که اظهارات نماینده آمریکا فقط درباره روسیه بود. ما می دانیم که آمریکا هیچ ساز و کار مستقل و حرفه ای را نمی خواهد.

وی افزود: چرا شما قبل از مشخص شدن تحقیق، دولت سوریه را به استفاده از تسلیحات شیمیایی متهم می کنید. شما هم در مقام مدعی هستید و اتهام وارد می کنید و هم قاضی شده اید؟

تکمیل می شود…