دبیر کل اتحادیه عرب با اشاره به حمله نظامی ترکیه به شمال سوریه بر مخالفت خود با مداخله خارجی در این کشور تاکید کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از اسپوتنیک، «احمد ابوالغیط» دبیر کل اتحادیه عرب در سخنان خود عنوان داشت که با نگرانی تحولات میدانی در شمال سوریه و به ویژه شهر عفرین را که شاهد عملیات نظامی ترکیه است رصد می کند.

وی در ادامه افزود: ما اصولا با مداخله نیروهای خارجی در سوریه مخالف هستیم چرا که این مساله باعث طولانی تر شدن بحران و وخیم شدن پیامدهای انسانی آن در قبال غیر نظامیان سوری می شود.

ابوالغیط هم چنین تاکید کرد: مداخله ترکیه به مثابه یک اقدام اضافی در چارچوب سلسله مداخلات منطقه ای و بین المللی علیه سوریه از سوی کسانی محسوب می شود که تنها به دنبال تحقق منافع خود بوده و هیچ اهمیتی به دردها و رنج های ملت سوریه نمی دهند.

وی عنوان داشت: اقدامات نظامی اخیر چه در جبهه شمالی و چه حملات صورت گرفته علیه غوطه شرقی نشان دهنده شکننده بودن ساختار توافق مناطق کاهش تنش در سوریه است به ویژه آنکه این اقدامات نظامی از سوی کسانی صورت می گیرد که قرار است ضامن این توافقات باشند.