«ابومهدی المهندس» از فرماندهان ارشد حشد شعبی در سخنانی تأکید کرد که هم اکنون مسئولیت تأمین امنیت بخش های مهمی از مرزهای سوریه و عراق برعهده این گروه است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه سومریه نیوز، «أبو مهدی المهندس» از فرماندهان ارشد حشد شعبی در سخنانی گفت: حشد شعبی در حال حاضر مسئولیت تأمین امنیت بخش های مهمی از مناطق مرزی سوریه و عراق را برعهده دارد.

وی افزود: حشد شعبی همچنان در کنار سایر ارگان های نیروهای مسلح عراق به مقابله با تهدیدات و چالش های امنیتی می پردازد.

گفتنی است، نیروهای حشد شعبی در آزادسازی خاک عراق از تصرف داعش و پاکسازی کامل مرزهای مشترک سوریه و عراق نقش مهم، مؤثر و بسزایی ایفا کردند.