معاون رئیس جمهوری عراق بر ایجاد ائتلاف های ملی برای تشکیل دولتی قدرتمند در عراق تاکید کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از سومریه نیوز، نوری المالکی معاون رئیس جمهوری عراق در جریان دیدار با «میروسلاو یانچا» معاون سیاسی دبیر کل سازمان ملل عنوان داشت: طرح آتی ما ایجاد ائتلاف های ملی برای تحقق اکثریت سیاسی و تشکیل دولتی قدرتمند با حمایت پارلمان منسجم و متحد است.

وی در ادامه تاکید کرد: ما از سازمان ملل می خواهیم که به حمایت خود از عراق در زمینه بازسازی این کشور ادامه دهد تا زمینه برای بازگشت آوارگان به کشور و برگزاری انتخابات پارلمانی در زمان مقرر خود فراهم شود.

مالکی همچنین گفت: بازسازی عراق بدون دستیابی به یک ثبات سیاسی ممکن نخواهد بود.

دو طرف همچنین در خصوص آخرین تحولات سیاسی و امنیتی عراق و منطقه رایزنی کردند. «یانچا» نیز بر حمایت سازمان ملل از عراق و روند سیاسی در این کشور و رویارویی با چالشهای پیش رو تاکید کرد.