مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق در سخنانی ضمن در خواست از وزرا برای کناره گیری فوری، حیدر العبادی را به تصحیح ادامه روند سیاسی فراخواند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه سومریه نیوز، «مقتدی صدر» رهبر جریان صدر طی سخنانی اظهار داشت: سهم خواهی سیاسی، توانایی ها، دستاوردها و حقوق مردم را به تاراج می برد.

بر اساس این گزارش وی در ادامه سخنان خود گفت: پس از اینکه تلاش های مردم برای لغو سهم خواهی سیاسی حائز موفقیتی نسبی شد، همچنان دستاوردها، توانایی ها و حقوق مردم غارت می شود.

مقتدی صدر همچنین از تحصن نمایندگان در داخل پارلمان به منظور حمایت از مردم و درخواست های قانونی شان تمجید کرد.

رهبر جریان صدر از وزرا درخواست کرد که فورا کناره گیری کنند و از العبادی خواست که ادامه روند سیاسی را تصحیح و اصلاح نماید.

گفتنی است پارلمان عراق از هفته گذشته تاکنون شاهد تحصن نمایندگان برای تغییر وزرای پیشنهادی حیدرالعبادی نخست وزیر عراق است که این بحران سیاسی در عراق تاکنون ادامه ارد.