نظامیان رژیم صهیونیستی در ادامه اقدامات سرکوبگرانه خود ۱۸ شهروند فلسطینی را در نقاط مختلف کرانه باختری بازداشت کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از فلسطین الیوم، نظامیان رژیم صهیونیستی همچنان به اقدامات خود علیه شهروندان فلسطینی ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، نظامیان صهیونیست در همین راستا به نقاط مختلف کرانه باختری یورش بردند.

طبق اعلام رسانه های فلسطینی، به دنبال این حمله درگیری شدیدی میان صهیونیستها و شهروندان فلسطینی درگرفت.

شاهدان عینی اعلام کردند که ۱۸ شهروند فلسطینی بدون تفهیم اتهام توسط نظامیان صهیونیست بازداشت شدند.