جنگنده های عربستان سعودی ضمن نقض آتش بس توافق شده با یمن در استان حجه، اقدام به بمباران شماری از مناطق یمن نیز کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از سبأ،جنگنده های متجاوزان سعودی علی رغم برقراری آتش بس به حملات خود علیه مردم بی دفاع یمن در مناطق مختلف این کشور ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش جنگنده های سعودی در جدیدترین حملات خود منطقه صرواح در استان مأرب را طی ۳ نوبت بمباران کردند.

همچنین کوه خیره در منطقه الخدره واقع در استان عمران نیز هدف حملات جنگنده های سعودی قرار گرفت.

جنگنده های سعودی با پروازهای گسترده بر فراز منطقه حرض در استان حجه اقدام به نقض آتش بس کردند.

از سوی دیگر ارتش مزدوران سعودی در الحمره، شمال ملح و کوه حاریم واقع در نهم شکست سختی را متحمل شدند.