گروه جامعه شناسی تفسیری انجمن جامعه شناسی ایران نشست «نسبت میان جامعه شناسی تصویری و جامعه شناسی تفسیری» را برگزار می کند.

به گزارش پرس شیعه؛ گروه جامعه‌ شناسی تفسیری انجمن جامعه‌شناسی ایران نشست نسبت میان جامعه شناسی تصویری و جامعه شناسی تفسیری را با سخنرانی محمد مهدی عرب نژاد (مستند ساز و دانش آموخته مردم شناسی، دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی) برگزار می‌کند.

این نشست دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۱۵ تا ۱۷ در محل سالن کنفرانس انجمن جامعه‌شناسی ایران واقع در بزرگراه جلال آل احمد، زیر پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول برگزار می شود.