نشست علمی امنیت و مهدویت امکان سنجی الگو برداری به همت مرکز تخصصی مهدویت برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه؛ نشست علمی «امنیت و مهدویت امکان‌سنجی الگوبرداری» به همت مرکز تخصصی مهدویت، امروز ۲۸ فروردین در ساختمان مرکز تخصصی مهدویت برگزار می شود.

در این نشست علمی، حجت السلام نجف لکزایی، رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به سخنرانی می پردازد.

نشست علمی «امنیت و مهدویت امکان سنجی الگوبرداری» ۲۸ فروردین ماه از ساعت ۱۸ در قم، خیابان شهداء کوچه آمار ساختمان مرکز تخصصی مهدویت برگزار می شود.