۸ عضو گروه پ ک ک در درگیری های روزهای گذشته با نیروهای امنیتی ترکیه کشته شده اند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از حریت دیلی، نیروهای امنیتی ترکیه در روزهای گذشته ۸ عضو گروه پ ک ک را کشتند.

به گزارش دفتر استاندار دیاربکر در جریان چندین حمله جداگانه این گروه به شماری از مراکز امنیتی و پلیس ترکیه در چند روز گذشته ۸ تن از اعضای این گروه کشته شده اند.

یک مرکز فرماندهی ژاندرمری، یک مقر پلیس و یک گشت پلیس از اهدافی بوده اند که هدف حملات جداگانه این گروه قرار گرفته اند.