استفان دی میستورا،‌ فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه، در طرح پیشنهادی خود خواستار ابقای بشار اسد در سمت رئیس جمهور سوریه شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری رسمی فرانسه، استفان دی میستورا روز جمعه طی نشستی در شهر ژنو پیشنهاد ابقای بشار اسد در سمت ریاست جمهوری سوریه را به کمیته ای موسوم به شورای عالی مذاکرات وابسته به مخالفان اصلی دولت سوریه ارائه نمود.

این فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه درطرح خود پیشنهاد داد که مخالفان دولت سوریه سه معاون رئیس جمهور را تعیین نمایند و حق ویژه نظامی و سیاسی رئیس جمهور نیز به این معاونان منتقل شود. اما مخالفان دولت سوریه اعلام کردند که این طرح پیشنهادی را قاطعانه رد می کنند.

گفتنی است که نماینده دولت سوریه و گروههای مخالف دولت بشار اسد در حال حاضر برای دور جدیدی از مذاکرات که با هدف حل جنگ پنج ساله سوریه برگزار می شود،‌ در ژنو حضور دارند.

با این حال فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه خواستار انتقال قدرت سیاسی، تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری تا سپتامبر ۲۰۱۷ شد. در حالیکه مخالفان دولت سوریه بر تشکیل دولت انتقالی بدون حضور بشار اسد تأکید کرده اند،‌ دولت سوریه می گوید که خواستار تشکیل یک «دولت واحد» پهناور است.

به نقل از یک منبع وابسته به مخالفان دولت سوریه، هدف دی میستورا از ارائه این طرح خاتمه دادن به «دورِ معیوب» این مناقشه بود.