کرسی علمی ترویجی «معیارهای عدالت سیاسی از منظر شهید صدر» به همت حلقه تخصصی عدالت‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، کرسی علمی ترویجی «معیارهای عدالت سیاسی از منظر شهید صدر» به همت حلقه تخصصی عدالت‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و با همکاری مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، روز دوشنبه مورخ ۹ بهمن‌ماه جاری راس ساعت ۱۰ صبح در ساختمان مرکزی این پژوهشگاه برگزار خواهد شد.

در این کرسی علمی که با ارایه محمدحسین جمشیدی برگزار می‌شود، ابراهیم برزگر و دکتر شریف لک‌زایی نیز به عنوان ناقد حضور دارند.

کرسی علمی ترویجی «معیارهای عدالت سیاسی از منظر شهید صدر» روز دوشنبه مورخ ۹ بهمن‌ماه جاری از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در محل ساختمان مرکزی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی: خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر، کوچه پژوهشگاه (۲)، طبقه دوم، سالن جلسات پژوهشگاه برگزار خواهد شد.