عضو کمیته مشاوران ویژه شورای وزیران عربستان اعلام کرده که عربستان آمادگی مشارکت در بازسازی عراق را دارد اما این کمک مشروط به ارائه تضمین هایی از سوی عراق به عربستان است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، «انور عشقی» عضو کمیته مشاوران ویژه شورای وزیران عربستان و ژنرال سابق این کشور مدعی شد که عربستان آمادگی تخصیص کمک های مالی برای بازسازی عراق را دارد.

وی در جریان نشستی خبری اعلام کرد که عربستان در حال فراهم کردن مقدمات شرکت در نشست بازسازی عراق است که قرار است به زودی در کویت برگزار شود. عشقی ادامه داده که البته عربستان پیش شرط هایی هم در این زمینه دارد.

به گفته او ریاض به شرطی در بازسازی عراق مشارکت خواهد داشت که دولت این کشور تضمین هایی در خصوص سرنوشت کمک های مالی عربستان  ارائه دهد. انور عشقی مدعی شده است که عراق تحت تأثیر ایران و برخی کشورهای دیگر است و به همین دلیل ریاض می خواهد از سرنوشت کمک های مالی خود به عراق مطمئن شود.

وی ادامه داده که عربستان در کمک به عراق تعلل نخواهد کرد و افزود که ریاض کمک های مالی زیادی به کشورهای دیگر هم می کند که برای مطمئن شدن از سرنوشت این کمک ها از بانک جهانی و برخی نهادهای دیگر تضمین هایی دریافت می کند.