وزیر کشور بلژیک روز شنبه با بیان اینکه خطر افراطگرایی در جوانان نسل سوم و چهارم مهاجران ریشه های عمیقی دارد ، اذعان کرد که سیاست های بلژیک در زمینه ادغام مهاجران در جامعه ناموفق بوده اند

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری فرانسه در بروکسل ، «ژان ژامبو» درگفت وگو با روزنامه فلاندری زبان «دی استاندارد» در عین حال در راستای ترویج اسلام هراسی ، ادعا کرد که برخی از مسلمانان این کشور حملات را جشن گرفتند.
وی همچنین مدعی شد : ساکنان مسلمان منطقه «مولنبیک» بروکسل در جریان عملیات ماه گذشته پلیس برای دستگیری یکی از مظنونان حملات نوامبر گذشته پاریس ، به پلیس حمله کردند.
وی افزود: این افراد در جریان دستگیری صلاح عبدالسلام اقدام به پرتاب بطری و سنگ به سمت نیروهای پلیس و خبرنگاران کردند؛ این مشکل واقعی است. ما می توانیم تروریست ها را دستگیر و از جامعه جدا کنیم اما در زیر پوست جامعه سرطانی وجود دارد که درمان آن بسیار دشوارتر است. می توانیم این کار را انجام دهیم اما یک شبه ممکن نیست.
وی سیاست های اشتباه این کشور را دلیل ناموفق بودن درادغام مهاجران درجامعه قلمداد کرد.
وی گفت: خطر مرتبط با افراط گرایی جوانان نسل سوم و چهارم ریشه های عمیقی در برخی مناطق بلژیک دارد زیرا بلژیک در سال های طولانی علامت های هشدار را نادیده گرفته است.
ژامبو که حزب «ائتلاف جدید فلاندری» او از سال ۲۰۱۴ عضو مهمی از دولت ائتلافی راست میانه بلژیک بوده ، در پی حملات بروکسل قصد استعفا از مقام خود را داشت.
وی پیش از این نیز در پی حملات ۱۳ نوامبر در کشور فرانسه، با این اظهار نظر که منطقه مولنبیک را پاکسازی خواهد کرد ، به مناقشه ای دامن زده بود.
به گزارش ایرنا ، هراس ونگرانی درکشورهای اروپایی درپی حملات ماه های گذشته درپاریس وبروکسل افزایش یافته است وبرخی رسانه ها ومحافل سیاسی نیز ازاین فضا برای تشدید اسلام هراسی بهره برداری می کنند. این درحالی است که به اعتقاد برخی کارشناسان، تروریسم بومی اروپا ریشه درنابرابری ها وتبعیض ها علیه اقلیت ها ومهاجران دارد ومقام های سیاسی ازارتباط این مقوله با گروه های تروریستی خارجی برای سرپوش گذاشتن برمشکلات داخلی جوامع خود سوء استفاده می کنند.
درحملات نوامبر سال گذشته (آبان ۹۴) درپاریس ۱۳۰ تن کشته شدند؛ همچنین حملات تروریستی دربروکسل پایتخت بلژیک که روز ۲۲ مارس (سوم فروردین) روی داد، ۳۵ نفر کشته و حدود ۳۰۰ نفر مجروح بر جا گذاشت.