نخستین کتاب خطی اهدایی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی در سال جدید نسخه‌ای از قرآن مجید است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ‌ این نسخه خطی که از سوی عباس اصفهانی به کتابخانه ملی ایران اهدا شده، دارای خط نسخ معرب بوده و عناوین سوره‌ها به‌صورت کتیبه‌نویسی با قلم سرفصلی در آن نوشته شده است.

همچنین این نسخه دارای ترجمه فارسی است که با مرکب سرخ و به خط تحریری نزدیک به نستعلیق با قلم ریزتر کتابت شده است. از دیگر مشخصات این قرآن خطی، تزئینات نسخه شامل جدول‌کشی زرین و کمنداندازی است و در انتهای آیات، گل‌آیه زرین دارد.

قطع این نسخه رحلی، با جلد تیماج و از آغاز کتاب یک‌برگ افتادگی دارد و به همین علت با سوره بقره آغاز می‌شود. همچنین از آخر نسخه نیز برگی افتاده و به همین علت تاریخ دقیق کتابت و نام کاتب این نسخه در دسترس نیست اما می‌توان دریافت که مربوط به اواسط دوران قاجار است. این نسخه در حواشی دارای توضیحاتی مختصر درباره سوره‌ها است.