رئیس ائتلاف المتحدون عراق با حسن دانایی فر سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از المدی پرس، «اسامه‌ النجیفی» ریاست ائتلاف «المتحدون» عراق روز شنبه برای اولین بار در طول چند سال گذشته‌ با «حسن دانایی فر» سفیر ایران در بغداد دیدار کرد.

دفتر النجیفی در بیانیه ای ضمن اشاره به دیدار وی با سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق اعلام کرد که در این دیدار سلسله موضوعات دارای اهمیت مشترک مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است.

بنا بر این بیانیه النجیفی ضمن قدردانی از تلاش های ایران برای کمک به مقامات عراقی به منظور پشت سرگذاشتن بحران موجود در این کشور بر ضرورت حفظ قانون و روند سیاسی در عراق تاکید کرد. وی همچنین بر وحدت و حاکمیت عراق و ادامه تماس با گروه های سیاسی به منظور بهره گیری از نظرات آنها تاکید نمود.

النجیفی با اشاره به بحران موجود در عراق و پارلمان این کشور، بر موضع خود در حمایت از قانون و مخالفت با هرگونه اقدامی که مغایر قانون اساسی و مقررات است تاکید کرد.

همچنین در این بیانیه‌ به‌ نقل از حسن دانایی‌فر سفیر ایران در بغداد آمده‌ است که‌ ایران بر نقش تمامی گروه‌‌ها و مولفه های عراق تاکید می کند و آنچه‌ را که در این چند روز در پارلمان این کشور روی داده‌ و موجب پیچیده شدن صحنه سیاسی شده است قانونی نمی داند.