مردم انگلیس در اعتراض به سیاستهای دولت دست به برگزاری تظاهرات زدند.

به گزرش پرس شیعه به نقل از استاندارد، تظاهرات مردمی در انگلیس علیه سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت انگلیس در خیابان های شهر لندن انجام شد.

تظاهرکنندگان با سر دادن شعارهایی علیه دولت خواستر استعفای « دیوید کامرون» نخست وزیر انگلیس شدند.

معترضان با در دست داشتن نوشته ها و سردادن شعارهایی نظیر آموزش، بهداشت و درمان را نجات دهید و به جای توسعه سلاح های هسته ای به فکر کار و کاهش هزینه های کمرشکن مسکن مردم باشید ، در میدان ترافالگار نزدیک مقر نخست وزیری انگلیس تجمع کردند.