صدر اعظم اتریش در گفتگویی خواستار اعمال تسهیلات برای ورود پناهجویان به آلمان شد.

به گزارش پرس شیعه؛ « ورنر فایمن » در گفتگو با روزنامه اتریشی کوریر سیاست درهای بسته در قبال پناهجویان به اروپا را مورد انتقاد قرار داد.

صدراعظم اتریش همچنین از مقامات آلمان خواست تا زمینه را برای صدور مجوز برای ورود پناهجویان به خاک این کشور فراهم کنند.

وی در ادامه این گفتگو در عین حال اظهار داشت: اینکه برخی ادعا دارند که اروپا باید بدون هیچ محدودیتی پذیرای پناهجویان باشد اشتباه است، زیرا هر کشوری قوانین و چارچوب های خاص خود را دارد.

ورنر همچنین افزود: آلمان کشوری استراتژیک است به همین منظور برای بهبود بحران پناهجویان بیش از هر کشور دیگری خودنمایی می کند.