رئیس پارلمان اروپا در نظر گرفتن قواعد خاص و استثنایی برای انگلیس در اتحادیه اروپا که مد نظر کامرون است را رد کرده و گفت ما به انگلیس در اروپا نیاز داریم اما نه به هر قیمتی.

به گزارش پرس شیعه، به نقل از روزنامه “فرانکفورتر روند شای”، “مارتین شولتز”، رئیس پارلمان اروپا به تصمیمات “دیوید کامرون”، نخست وزیر انگلیس که می خواهد مقررات و اصول استثنایی اضافی را برای کشورش در اتحادیه اروپا به دست آورد انتقاد وارد کرده و قواعد ویژه برای انگلیس در این اتحادیه را رد کرد.

وی که سه شنبه در گفتگو با رادیو آلمان سخن می گفت تصریح کرد که انگلیس چندین دهه است که از تخفیف های ویژه ای در اتحادیه اروپا که “مارگارت تاچر”، نخست وزیر سابق درباره آن مذاکره کرده بود برخوردار و بهره مند است.

شولتز افزود: بحث های اخیر بین اتحادیه اروپا و انگلیس درباره طرحی موسوم به “ترمز اضطراری” که بنا بر آن به کشورهای اتحادیه اروپا اجازه داده می شود تحت شرایط معینی خدمات اجتماعی برای شهروندان دیگر کشورهای اروپایی را کاهش دهند یک مسئله خاص سیاست داخلی انگلیس است.

وی افزود: در اینجا مسئله اصلاحات اساسی در اتحادیه اروپا که نخست زیر انگلیس همواره درباره آن سخن می گوید مطرح نیست.

شولتز تصریح کرد که اتحادیه اروپا باید در برابر برخی تصمیمات انگلیس سازش ناپذیر باشد و خیلی سختگیرانه تر درباره آن مذاکره کند. من بر این باورم که ما به انگلیس در اتحادیه اروپا نیاز داریم اما نه به هر قیمتی.