پایگاه اینترنتی مجله اشپیگل در گزارشی اعلام کرد که برخی رانندگان نمایندگان پارلمان اروپا طرفداران گروه داعش هستند.

به گزارش پرس شیعه؛ در ادامه این گزارش به نقل از تعدادی از نمایندگان پارلمان اروپا آمده است: بروشورها و برگه های تبلیغاتی گروه داعش در ماشین برخی از نمایندگان پارلمان اروپا پیدا شده که می تواند به عنوان مدرک مهمی در این رابطه قلمداد شود.

گزارش ها حاکی از این است که دو راننده از وابسته های به داعش در این امر دست داشته اند .این دو راننده اغلب با خودرو‌های خود نمایندگان پارلمان اروپا را در بروکسل و استراسبورگ به محل کار و دیدارهای آن‌ها میبردند.

این در حالی است که اداره‌ پلیس مرکزی بلژیک تحقیقات در این زمینه را آغاز کرده است.

در بیانیه‌ پارلمان اروپا در این رابطه آمده است: متاسفانه در تحقیقات بیشتر در پرونده‌ی برخی از افراد، به موارد سنگینی برخوردیم.

صاحبنظران معتقدند که استخدام راننده،برای پارلمان اروپا مبلغی برابر با ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار یورو در سال هزینه خواهد داشت.

در حال حاضر، حدود ۶۵ راننده از آژانس‌های خصوصی مسافربری در بروکسل، در خدمت ۷۵۱ نماینده هستند.