سامانه روسی پدافند هوایی اس ۳۰۰ در رژه روز ارتش به نمایش در آمد.

به گزارش پرس شیعه؛ سامانه روسی پدافند هوایی اس ۳۰۰ در رژه روز ارتش در جوار بارگاه امام خمینی (ره) به نمایش در آمد.

تحویل این سامانه از سوی روسیه به کشورمان که قرارداد آن سالها پیش منعقد شده است، با حواشی متعددی همراه بود اما سرانجام هفته گذشته رسانه ها از تحویل بخش اول آن به ایران خبر دادند. موضوعی که سخنگوی وزارت امور خارجه هم اینگونه به آن اشاره کرد:« مرحله نخست این قرارداد مسیر اجرایی خود را طی کرده است و امیدواریم این قرارداد تا پایان مراحل تکمیلی خود را طی کند.»