منابع رسانه ای اعلام کردند که کارگران بخش نفت کویت در اعتراض به طرح جدید دولت این کشور موسوم به طرح جایگزین راهبردی اعتصاب های گسترده ای را آغاز کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، کارکنان بخش نفت و پتروشیمی در کویت در اعتراض به طرح جایگزین راهبردی دست به اعتصابی گسترده زدند.

بر اساس این گزارش دولت کویت اعتصاب کنندگان را به مجازات تهدید کرده است؛ زیرا در کشور کویت اعتصاب از لحاظ قانونی جرم محسوب می شود.

بیش از ۲۰۰۰ نفر از کارگران شرکت های نفتی مختلف در برابر اتحادیه شرکت ها در منطقه الاحمدی که حدود ۴۲ کیلومتر از پایتخت کویت دور است، اعتصابی گسترده را آغاز کرده اند. شرکت نفت کویت در منطقه الاحمدی واقع شده است.

طبق گفته های اتحادیه های نفتی هدف از این اعتصاب، وارد آوردن فشار به دولت به منظور استثنا کردن بخش نفتی از طرح جایگزین راهبردی است که دولت قصد دارد آن را به مرحله اجرا بگذارد.

لازم به ذکر است طرح جایگزین راهبردی ساختاری جدید از حقوق ها، پاداش های مالی و مزایای کاری است که دولت قصد دارد آن را برای کارگران اجرا کند. این در حالی است که اتحادیه های نفتی با رد این طرح، استثناء کارگران بخش نفتی را از آن خواستار شدند.