مؤسسه موسوم به «جنبش جهانی حمایت از حقوق کودکان فلسطینی» با صدور گزارشی اعلام کرد: نظامیان صهیونیست با اعمال شکنجه های وحشیانه علیه کودکان اسیر فلسطینی از آنها اعتراف می گیرند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری معا، مؤسسه موسوم به جنبش جهانی دفاع از حقوق کودکان فلسطینی با صدور بیانیه ای اعلام کرد: بیش از ۷۵ درصد از کودکان فلسطینی که هم اکنون در بند رژیم صهیونیستی به سر می برند، تحت شکنجه های شدید توسط نظامیان این رژیم قرار می گیرند.

بر اساس این گزارش، در بیانیه این مؤسسه حقوق بشری آمده است: دادگاه های رژیم صهیونیستی، کودکان فلسطینی را بر اساس اعترافاتی که تحت شکنجه از آنها گرفته می شود، محاکمه می کنند.

این مؤسسه حقوق بشری همچنین می افزاید: بیش از ۷۵ درصد از کودکان فلسطینی که در میان سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۵ توسط صهیونیست ها بازداشت شدند، تحت انوع شکنجه های وحشیانه توسط نظامیان صهیونیست قرار گرفته اند؛ تعداد این کودکان به نزدیک ۳۵۰ نفر می رسد.

گزارش این نهاد حقوق بشری در خصوص اوضاع نابسامان کودکان فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی در حالی منتشر شد که پیشتر نیز کمیته حقوق بشر فلسطین از نقض گسترده حقوق بشر توسط صهیونیست ها در برخورد با اسرای فلسطینی سخن گفته بود.