مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود: انسان به گونه‌ای آفریده شده که در تسافل تاکجا می‌تواند تنزل پیدا کند، و در تعالی تا کجا می تواند نایل گردد؟ انسان می‌تواند مقامات مطلق انبیا(ع) غیر از مقامات مختصه انبیا خاص(ع) را حایز گردد.

به گزارش پرس شیعه، مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود: انسان چه قابلیتی دارد و در چه فعلیتی است؟! انسان به گونه‌ای آفریده شده که در تسافل تاکجا می‌تواند تنزل پیدا کند، و در تعالی تا کجا می تواند نایل گردد؟ انسان می‌تواند مقامات مطلق انبیا(ع) غیر از مقامات مختصه انبیا خاص(ع) را حایز گردد. نبی اکرم(ص) «شق القمر»(۱) نمود. تازه بشر بعد از آن همه اختراعات و اکتشافات می تواند به کره‌ی ماه برود و آن را استلام کند، آن هم با آلات و ادوات. تازه می‌تواند استلام کند، ولی از شق کردن آن عاجز است. چگونه رسول اکرم(ص) آن را با انگشت شق نمود، مگر کاغذ است که به راحتی آن را بشکافد؟!

۱- سوره قمر, آیه ۱٫ برای توضیح بیشتر ر.ک: بحارالانوار، ج۷، ص ۵۶؛ ج۱۶، ص۴۱۲، ج۱۷، ص ۳۴۷ و…
کتاب در محضر حضرت آیت ا…. العظمی بهجت – ص ۳۴
محمد حسین رخشاد